O rozwoju » * Słowniczek

seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa artykulacja głosek trzech szeregów. W zależności od tego, w jaki sposób dziecko układa język, zniekształceniu ulegają głoski innego szeregu (syczący: s z c dz, szumiący: sz ż cz dż: ciszący: ś ź ć dź) Np. seplenienie międzyzębowe występuje wówczas, gdy dziecko, podczas wypowiadania głosek syczących wkłada język między zęby.

 

rotacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski r. Może być ona omijana w wyrazie, zamieniana na inną np, j, l, lub zniekształcana i brzmi wtedy np. jak tzw. "francuskie r, angielskie r".      

 

kappacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski k. Może być omijana w wyrazie lub zamieniana na inną, np. t.

 

gammacyzm - nieprawidłowa artykulacja gloski g. Może być omijana w wyrazie lub zamieniana na inną, np. d.

 

praksja oralna - umiejętność celowych, zamierzonych ruchów narządami artykulacyjnymi - językiem ,wargami, policzkami, podniebieniem miękkim

 

lateralizacja - stronność ciała, inaczej dominacja półkulowa. Jeśli w pracy Twojego mózgu dominuje prawa półkula - jesteś lewostronny. Pewnie piszesz lewą ręką, kopiesz lewą nogą, rozmawiasz przez tel. słuchając lewym uchem, patrzych przez lunetę lewym okiem. Rzecz ma się odwrotnie, gdy dominuje lewa półkula. Gdy z kolei obie półkule pracują porównywalnie - lateralizacja jest skrzyżowana i możesz mieć z tego powodu pewne trudności, np. brak orientacji w terenie, nieumiejętność czytania map, schematów, trudności w rozwoju mowy, niewielkie zakłócenia równowagi, dysleksję, dysortografię, dysgrafię. Warto sprawdzić więc, czy Twoje dziecko ma ustaloną stronność ciała.           

 

dyslalia - zaburzenie mowy polegające na nieprawidłowej artykulacji jakieś głoski, lub grupy głosek. Do tego zaburzenia zaliczamy seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm.        

 

dysleksja - trudności w czytaniu i pisaniu, często jest wynikiem skrzyżowanej lateralizacji

 

dysgrafia - trudności w pisaniu - pismo nieczytelne, niewyraźne

 

dyskalkulia - trudności w liczeniu i umiejętnościach matematycznych

 

jąkanie - zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie powinno być klasyfikowane jako zaburzenie tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. (wg klasyfikacji ICD-10)

 

rozwojowa niepłynność mowy - występuje ok. 3r.ż. Możesz mieć wrażenie, że dziecko się jąka. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dziecko właśnie jest na etapie rozwojowej niepłynności mowy, spowodowanej nagłym przyrostem słów w słowniku biernym i czynnym. Jednym słowem - Jego mózg czyni bardzo szybki postęp, podczas, gdy narządy mowy znacznie wolniejszy i stąd właśnie ta słyszalna niepłynność, zacinanie, przedłużanie głosek. Jeśli Twoje dziecko mówi w ten sposób- upewnij się u logopedy, czy nie jest Wam potrzebna jego pomoc.